Opis trasy

0,00 km: Wodowanie z miejscowosci Wkra przy drewnianej kładce z lewej strony brzegu.

0,2 km: Jaz i bystrze w miejscu dawnego młyna. Widoczne drewniane pale i głazy. Konieczność przenoski prawą stroną ok 10 m. Kolejne 4 km spływu to liczne meandry wśród pól i łąk

4,00 km: Wpływamy na teren rezerwatu przyrody Dziektarzewo o pow. 5,61 ha założonego w 1964 r. Rezerwat to głównie las mieszany o okazach mających ponad 130 lat. Z pewnością możemy powiedzieć iż jest to jedno z najbardziej urokliwych miejsc na rzece Wkra.

8,00 km: Most drogowy w Dziektarzewie, czyli koniec rezerwatu. Mimo to nadal mamy do czynienia z piękną przyrodą, meandrami i niewielką ingerancja człowieka w krajobraz nadrzeczny.

16,00 km: Nowo wybudowany Most Drogowy w Płaciszewie, po prawej stronie łagodny brzeg, czyli dogodne miejsce na zakończenie spływu.

Dla chętnych możliwość płynięcia dalej

19,4 km: Liczne pale po dawnym młynie. Przyniskim poziomie wody bardzo trudno przepłynąć kajakieaniem. Zalecamy szczególną uwagę i pojedyncze pokonywanie utrudnienia. Miejsce to nie ma dogodnego obejścia brzegiem.

20,6 km: Most drogowy w Malużynie. Po lewej stronie wioska z dwoma sklepami.

27 km: drewniany most w Kepie. PO lewej stronie przed mostem plaża i tu kończymy spływ.