Instruktorzy Turystyki Kwalifikowanej

 • Instruktorzy Turystyki Kwalifikowanej w zakresie Turystyka Kajakowa

  Posiadamy uprawnienia Instruktora Turystyki Kwalifikowanej w zakresie turystyka kajakowa.

  Posiadamy kwalifikacje do prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej zgodnie z wymogami Rozporządzenia MENiS z dn. 08.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkole, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 125, poz. 1516). 


  Na życzenie klienta pełnimy funkcje instruktora/ animatora rekreacji kajakowej, kierownika wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej.

  Zapraszamy do skorzystania z naszej profesjonalnej obsługi instruktorskiej. 

  Więcej informacji pod numerem: 505-501-767