Wysoka kultura osobista i właściwe zachowanie obowiązują nas zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Szczególnie istotne staje się to podczas spływów kajakowych, które są nie tylko wyzwaniem sportowym, ale też okazją do spotkań z innymi ludźmi i kontaktu z naturą.

Ponieważ wszyscy chcemy, by nasza przygoda z kajakarstwem była nie tylko bezpieczna, ale też przyjemna przypomnijmy kilka zasad i dobrych obyczajów, które każdy kajakarz powinien znać i których powinien przestrzegać.

 

Przedstaw się

Rozpoczynając spływ kajakowy przedstaw się innym uczestnikom. Nie tylko pomaga to zbudować poczucie wspólnoty, ale również zwiększa bezpieczeństwo na wodzie, gdyż wiemy, kto płynie w naszym sąsiedztwie.

Przedstawiając się powinieneś podać swoje imię, miejsce z którego pochodzisz i, jeśli to twoje pierwsze doświadczenie z kajakarstwem, nie wahaj się tego podkreślić. Może to zachęcić innych do udzielenia ci dodatkowych wskazówek lub pomocy w razie potrzeby.

Przywitanie się z innymi kajakarzami jest również okazją do nawiązania nowych znajomości i dzielenia się wspólnymi doświadczeniami. Pamiętaj, kajakarstwo to nie tylko sport, ale także społeczność, która ceni sobie wzajemne wsparcie i szacunek.

 

Usiądź wygodnie w kajaku

Nie wchodzimy do kajaka i nie siadamy w nim, jeżeli ten jest jeszcze na brzegu. Do kajaka wchodzimy na wodzie i siadamy wygodnie w kokpicie. Nie stajemy i nie kucamy w kajaku, nie siadamy na burcie, dziobie czy rufie. Nogi również trzymajmy w kokpicie. Nie kładziemy się na pokładzie wystawiając je na zewnątrz.

 

Szanuj prywatność innych i bądź uprzejmy

Kajakarstwo to sport, który integruje grupę, dlatego ważne jest szanowanie prywatności i przestrzeni innych. Na wodzie zachowuj się więc w miarę cicho. Unikaj głośnych rozmów, śpiewów, nie nastawiaj głośnej muzyki, nie krzycz. Woda doskonale niesie dźwięk. Zbyt głośny może przeszkadzać innym uczestnikom spływu, a przecież wielu z nich wypłynęło na wodę, aby cieszyć się spokojem i ciszą.

Szacunek i uprzejmość wobec innych uczestników zachowujemy również na lądzie – podczas ogniska czy na biwaku.

Przy ognisku powinno się znaleźć miejsce dla każdego. Osoby przygodne, które zatrzymują się obok nas traktujmy jak naszych gości. Jeśli jednak ich zachowanie jest nieodpowiednie możemy ich wyprosić.

Na biwaku namiot rozstawiajmy tak, by nie przeszkadzać innym biwakującym. Nie zagradzajmy im drogi do wody i lasu, zachowujmy się spokojnie, bez wrzasków i głośnych śpiewów.

 

Słuchaj poleceń instruktorów i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa

Słuchaj i wykonuj polecenia osób prowadzących spływ, instruktorów i ratowników. Okazuj im należyty szacunek, nawet jeśli są młodsi od ciebie lub posiadają mniejsze doświadczenie.

Biorąc udział w spływie kajakowym zachowuj zasady bezpieczeństwa – przestrzegaj szyku płynięcia, zachowuj odległości między kajakami, nie przepływaj przez miejsca niebezpieczne, nie napływaj na kajaki innych uczestników spływu, nie odpychaj wiosłami innych kajaków, bo grozi to wywrotką lub zniszczeniem kajaków.

Więcej o zasadach bezpieczeństwa na spływie kajakowym znajdziesz tutaj.

 

Pozdrawiaj inne osady

Miłym zwyczajem jest pozdrawianie w trakcie spływu osady z innych grup. Pozdrawiamy się tylko w trakcie wiosłowania poprzez podnoszenie wiosła do góry lub choćby podniesienie dłoni. Co do zasady płynący z prądem pozdrawiają płynących pod prąd, osada męska pozdrawia osadę żeńską lub mieszaną, młodzi starszych.

 

Dbaj o sprzęt

Dbaj o wypożyczony sprzęt kajakarski, pilnuj swojego wiosła i kamizelki. Podczas korzystania z kajaka staraj się unikać uderzeń o drzewa czy inne przeszkody, które mogą go uszkodzić. Po zakończeniu dziennego odcinka i całego spływu usuń z kajaka będącego jeszcze w wodzie zabrudzenia – błoto, piasek, liście, śmieci. Jeżeli kajak jest brudny, oczyść go. Możesz użyć do tego miękkiej gąbki lub szmatki, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni kajaka.

Wyciągając kajak na brzeg ustaw go tak, aby nie przeszkadzał innym – najlepiej w odpowiedniej odległości od brzegu, prostopadle do niego. Wiosła i kamizelki umieść w środku kajaka.

Pamiętaj, że dbanie o kajak to nie tylko kwestia szacunku do własności innych, ale również twoje bezpieczeństwo. Sprawny i czysty kajak to gwarancja udanego i bezpiecznego spływu.

 

Udzielaj pomocy i wsparcia

Ważną zasadą obowiązującą podczas spływów kajakowych jest udzielanie sobie wzajemnej bezinteresownej pomocy i wsparcia.

Natychmiastowej interwencji i pomocy wymagają sytuacje bezpośrednio zagrażające zdrowiu lub życiu kajakarza:

  • kiedy kajakarz się przewrócił – wywrotka kajaka może być bardzo niebezpieczna, zwłaszcza gdy kajakarz nie jest w stanie samodzielnie się wydostać lub przewrócił się w silnym prądzie; dowiedz się, jak samemu zachować się podczas wywrotki i pomóc drugiej osobie: Wywrotka na spływie kajakowym – jak sobie poradzić?
  • kiedy kajakarz doznał kontuzji lub jest chory – woda jest środowiskiem, które może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kajakarzy. Kontuzje, skręcenia, złamania, hipotermia czy udar słoneczny, mogą wymagać natychmiastowej pomocy.
  • kiedy kajakarz ma problem z wyposażeniem – uszkodzenie kajaka, utrata wiosła lub inny problem sprzętowy mogą uniemożliwić bezpieczne i efektywne poruszanie się po wodzie. W takich przypadkach, jeżeli jesteś w stanie, powinieneś zaoferować pomoc.

Pamiętaj, że zawsze należy najpierw ocenić sytuację, aby pomoc była bezpieczna zarówno dla ciebie, jak i dla osoby, której pomagasz. Dlatego istotne jest, aby znać swoje ograniczenia i umiejętności – nie próbuj przekraczać swoich możliwości tylko dlatego, że chcesz pomóc.

Podczas niesienia pomocy staraj się komunikować z osobą w potrzebie, dając jasne instrukcje, co masz zamiar zrobić. Po udzieleniu pomocy upewnij się, że osoba, której pomogłeś, jest w stanie kontynuować podróż lub wezwij profesjonalną pomoc.

Dobrym zwyczajem wśród kajakarzy jest też pomaganie sobie w „drobnych” sytuacjach – przy przenoszeniu kajaków, wyciągnięciu kajaka na brzeg czy nawet przy zwykłym wylaniu wody ze środka.

Doświadczeni kajakarze powinni też pomagać na szlaku kajakowym osadom słabszym i udzielać bieżących wskazówek dotyczących zasad kajakowania.

 

Szanuj przyrodę

Przyroda daje nam możliwość relaksu, rekreacji i doświadczania niesamowitych widoków, dlatego naszym obowiązkiem jest chronić ją i szanować.

Jako kajakarz jesteś gościem w środowisku naturalnym. Twoja obecność powinna być jak najmniej inwazyjna, aby nie zakłócać równowagi przyrody, dlatego:

  • Wszystkie śmieci, które „wytworzysz” podczas spływu kajakowego zabierz ze sobą i wyrzuć na lądzie w miejscu do tego przeznaczonym. Pod żadnym pozorem nie można wyrzucać ich do rzeki, do lasu lub pozostawiać na brzegu. Plastikowe odpadki, takie jak butelki, torby czy opakowania, mogą trwać w środowisku setki lat zanim ulegną biodegradacji. W tym czasie mogą zaszkodzić wielu organizmom. Zabieranie śmieci ze sobą to także kwestia bezpieczeństwa – niektóre odpadki, takie jak szkło, mogą stanowić zagrożenie dla innych kajakarzy.
  • Dbaj o ochronę wody. Unikaj używania chemikaliów, takich jak mydła i szampony, w wodzie. Mogą one zanieczyszczać wodę i szkodzić lokalnej faunie i florze.
  • Szanuj ciszę. Wiele dzikich zwierząt jest niezwykle wrażliwych na hałas, a głośne dźwięki mogą je zaniepokoić i zakłócić ich naturalne zachowania.
  • Jeśli widzisz ptaki gniazdujące na brzegu, utrzymuj bezpieczną odległość, aby nie zakłócać ich bytowania.
  • Unikaj dokarmiania dzikich zwierząt. Może to negatywnie wpłynąć na ich naturalne zachowania i dietę.
  • Nie rozpalaj ognisk w miejscach niedozwolonych.
  • Bycie odpowiedzialnym kajakarzem oznacza również edukowanie innych. Jeśli zauważysz, że ktoś nie przestrzega tych zasad, reaguj. W ten sposób możemy wszyscy przyczynić się do ochrony naszych pięknych rzek.

 

Piłeś lub zamierzasz wypić? Nie wsiadaj do kajaka

W żadnym wypadku nie wypływaj kajakiem będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jest to nieodpowiedzialne i może zakończyć się tragedią. Na spływie kajakowym często zdarza się, że trzeba reagować błyskawicznie i szybko podejmować decyzje, a alkohol wydłuża czas reakcji. Wyzwala też skłonność do ryzykownych zachowań i brawurę, co na wodzie jest szczególnie niebezpieczne. Takie zachowanie może skończyć się źle nie tylko dla nas, ale też narazić na niebezpieczeństwo współuczestników spływu.

 

Przestrzeganie zasad kultury osobistej i etykiety kajakarza niewiele nas kosztuje, a wpłynie pozytywnie na samopoczucie wszystkich uczestników spływu kajakowego. Pamiętajmy o tym chwytając za wiosło 🙂

 

Jeśli masz pytania, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą wypożyczalnią kajaków: tel. 505 501 767, mail

Previous reading
Burza podczas spływu kajakowego – jak się zachować?
Next reading
Wianki We Wkrze 2023 – nocny spływ kajakowy