Opis trasy

0,00 km: Wodowanie z terenu Przystani KAJA w Sobieskach. Następnie płyniemy meandrami Wkry w obszarze miejscowości Szumlin. Przepływamy przez miejsce zwane dębami, które jest pozostałością po prastarej dębowej puszczy szumalskiej. Historia głosi, że hodowano w niej konie dla rodziny Sobieskich. Koń z tej hodowli uratował życie Królowi Janowi III Sobieskiemu w bitwie pod Parkanami. Następnie zataczamy krąg ok. 300st. i mijamy kamienny cypel usypany przez miejscową ludność w celu ochrony brzegu przed działaniem niszczących wiosennych powodzi.

4,6 km: Na prawym brzegu widzimy stary drewniany młyn w korycie rzeki dużo drewnianych pali po moście. Przed i po drugiej wojnie była to jedyna przeprawa łącząca miejscowości Joniec z Królewem i Krajęczynem. W tym miejscu płyniemy przy lewym brzegu.

7,1 km: Dopływamy do Jońca. Przed mostem drogowym po prawej stronie dwa bary i przystanie. Dogodne miejsce na odpoczynek i posiłek. Płynąc dalej na lewym brzegu rozciągają się komplaksy lesne, zaś prawy brzeg łagodnie schodzi ku wodzie.

11,00 km: Z lewej strony ujście rzeki Sony. Dalej na trasie po prawej stronie rozciąga się wieś Popielżyn- Zawady znana z placków nazywanych „pagajami”.

13,4 km: Most linii kolejowej łączący z prawej wieś Popielżyn Zawady z Cieksynem. Most jest czynny, przejeżdżają nim szynobusy. Dalej po prawej stronie na wzniesieniu rozciąga się wieś Dobra Wola, na końcu której podczas niskiego poziomu wody wyłania się kamienny jaz. To miejsce pokonujemy środkiem rzeki.

17,6 km: Most w Borkowie.

18,00 km: Koniec spływu po prawej stronie na rozległej łące. Na skarpie znajduje się sklep, przy którym jest obelisk upamiętniający miejsce historyczne wojny 1920 roku. Obroną tego odcinka dowodził Generał Władysław Sikorski. Pod koniec sierpnia w Borkowie odbywa się inscenizacja walk Bitwy Warszawskiej 1920 poprzedzona Mszą Świętą. Potocznie mówi się, iż nad Wkrą miał miejsce mały Cud nad Wisłą.