Opis trasy

0,00 km: Wodowanie kajaków przy moście drogowym nr 50 w Sochocinie z terenu przystani kajakowej. Z uwagi na drewniane pale, pod mostem staramy się przepływać lewą stroną. Po ok 10 minutach na prawym brzegu wznosi się Górka Napoleona, miejsce związane z przemarszem wojsk napoleońskich. Płynąc dalej mijamy miejscowość Kuchary Żydowskie. Na lewym brzegu można zobaczyć licznych wędkarzy, dlatego sugerujemy spływ bliżej prawego brzegu.

6,00 km: Z prawej strony ujście rzeki Płonki.

6,4 km: Przenoska lewą stroną przy małej elektrowni wodnej w Bolęcinie (ok. 10 m.)

6,5 km: Most drogowy na trasie 632. Po prawej stronie plaża i kąpielisko. Ze względu na drewniane pale pod mostem polecemy przepływac prawą stroną.

6,9 km: Miejsce wodowania kajaków na prawym brzegu Bolęcina. Po ok 30 min płynięcia pojawia się niewielka wyspa, zauważalne zwężenie nurtu. Jest to miejsce po starym młynie nazywane przez miejscowych „groblą”.

10,4 km: Za mostem drogowym łączącym Królewo z Sobieskami, po prawej stronie Przystań KAJA w Sobieskach.